RabbitNet

Dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky, návrh smlouvy a jiné legislativní informace

Obecné podmínky poskytování služby, obecné shrnutí (kvalita, dostupnost, práva spotřebitele):

Předem Vás upozorňujeme, že tyto obecné podmínky jsou pro nás jako poskytovatele v souladu s §63 Zákona 127/2005 Sb. závazné a výslovně Vás upozorňujeme že tento dokument je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě. Tyto práva jsou závazná i pro účastníky, kteří jsou mikropodnikem, malým podnikem nebo neziskovou organizací, pokud tuto skutečnost doložili. Pokud tyto skutečnosti nedoložili, má se za to, že se takového práva zříkají.

Z titulu právní obligace uvedené v příloze č. 1 dle § 63 Zákona 127/2005 Sb. a na základě připomínek kontrolní činnosti regulátora definujeme, že rychlost uvedená v nabídce je rychlostí INZEROVANOU, minimální garantovaná rychlost (minimální úroveň kvality  poskytované služby) činí 3/10 INZEROVANÉ. Běžně dosažitelná rychlost je 3/5 INZEROVANÉ rychlosti. Maximální rychlost je dosažitelná v 95 procent času dne. Tyto rychlosti se týkají jak odchozího, tak i příchozího směru. Obecně se má za to, že latence v síti za běžných podmínek průměrně nepřesahuje hodnotu 20ms v horizontu 1 minuty s dosažitelnou hodnotou do 5ms. V případě, že latence dosahuje hodnot kolem 70ms má se za to, že se může jednat o krátkodobé zatížení sítě a pokud latence přesahuje 200mS, jedná se o porušení obvyklého intervalu a rámce přenosu ICMP paketu. Chybovost paketů běžná je v řádu desetin procenta, garantovaná do 5 procent v horizontu 600s. Za běžný výpadek považujeme přerušení služby do 5 minut, ke které typicky na přípojce dochází několikrát do měsíce v rámci údržby a reorganizace putování paketů sítí. Výpadky nad 5 minut považujeme za nekvalitu služby a náleží možnosti reklamace.

Kompletní specifikaci služby (garantované rychlosti, dostupnost a pod.) najdete v dokumentu z dílny Českého telekomunikačního úřadu v podobě Všeobecného oprávnění služeb č. 1 (VO/S-1). V případě, že se rychlost prokazatelně dostane mimo výšeuvedené mantinely, má se obecně za to, že se jedná o výpadek služby. Výpadky služby řeší naše všeobecné podmínky prostřednictví práva reklamovat službu v kapitole 6 a 7, stejně jako mechanismy řešení sporů v kapitole 11

V případě zájmu o naše služby, jejich aktivace podléhá poplatku za zprovoznění služby v lokaci zákazníka, poplatek se vybírá v hotovosti proti pokladnímu a zůčtovacímu dokladu:

  • instalačnímu poplatku, který činí typicky 1Kč, jednorázově při instalaci.

Poplatek za poskytnutí HW – spoluúčast (má-li účastník k dispozici svůj HW, lze je nakonfigurovat v rámci instalačního poplatku):

  • v případě instalace v místě s pevnou infrastrukturou (optickou, metalickou) 1Kč, spoluúčasti a 1 Kč vratné zálohy, jednorázově při instalaci

Poplatku spoluúčasti na HW náleží výměna zařízení v poruše, pokud k ní dojde po 2 letém standardním garančním intervalu od dodání původního zařízení.

Služby jsou potom poskytovány za pravidelnou platbu v rozsahu objednaného tarifu bez dalších doplňujících poplatků za pronájem hardware, závazků a podobně, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. Pravidelnou platbu zákazník platí na základě dodaného vyúčtování  se splatností 14 dní.

Smlouva na dodávku služeb se uzavírá na dobu neurčitou, můžete ji tedy kdykoliv, bez sankcí s horizontem typicky 30 dní, zrušit. Službu lze i přerušit s minimální dobou přerušení 30 dní. Po dobu přerušení služby se zákazníkovi účtuje udržovací poplatek 50Kč/měsíčně do doby obnovení služby, nebo jejího ukončení a vrácení poskytnutého HW. Instalační poplatky a spoluúčasti nepodléhají vracení.

Podmínky týkající se minimálního využívání nebo minimální doby, kterou jsou vyžadovány, aby bylo možné využívat výhod z propagačních akcí budou uvedeny  na smlouvě.

Změna poskytovatele nepodléhá poplatkům. V souladu s §34 ZoEK, dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč. Pro případy zpoždění nebo zneužití postupů změny poskytovatele nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

Dodaná zařízení v rámci spoluúčasti jsou upravena pro potřeby poskytovatele, nejsou majetkem zákazníka a náleží vrácení. Bezvýhradně.

Kliknutím na tlačítko odeslat zprávu, odešlete nezávazný zájem na vybranou službu a naši pracovníci vás budou kontaktovat s bližšími informacemi. V rámci objednávkového cyklu Vám zašleme kompletní návrh smlouvy, který si v klidu prostudujte. V případě souhlasu a realizace potom projdete všechny detaily, případně je doplníte a podepíšete smlouvu s naším technikem na místě instalace.

Návrh smlouvy připojení k internetu kompletní

Šablona shrnutí smlouvy (konkrétní šablonu Vám zašleme po vyplnění nezávazného objednávkového formuláře)

Všeobecné podmínky, služby od 1.7.2022

Specifikace služby, úplná

Starší dokumenty

Osvědčení o provozování a poskytování internetových služeb od Českého telekomunikačního úřadu naleznete zde.

Specifikace použitých rozhraní zde.

Registrace nového klienta: http://www.senovnet.cz/rabbitnet/novýklient

Odstoupení od smlouvy (vzorový formulář) zde.

Vzor smlouvy zde.

Určení rychlostí služeb pro síť zde.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi společností RabbitNET a jejím klientem – spotřebitelem dojde ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je

a) Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pokud by šlo o spor kvůli službám elektronických komunikací či poštovním službám;

b) Finanční arbitr (www.finarbitr.cz), pokud by šlo o spor v oblasti finančních služeb;

c) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) v ostatních sporech.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro domácnosti platnost od 1.1.2021

Internet

 

Poskytujeme neomezené bezdrátové připojení k internetu po celém Šenově a jeho blízkém okolí.

V případě požadavku o bezdrátové připojení Vám zajistit Wi-Fi router.

  1.  Start1: 20 Mbps              300,-           5/60 GHz    
  2.  Start2: 30 Mbps              400,-           5/60 GHz
  3.  Start3: 40 Mbps              500,-           5/60 GHz
  4.  Start4: 50 Mbps               600,-          5/60 GHz

                

 Profi připojení : dohodou  —-          5 GHz/10 GHz/60GHz

Náklady na připojení k internetu jsou zcela ZDARMA při uzavření smlouvy na min. 2 roky. V opačném případě cena dohodou.

Dostupnost internetu

Internet je dostupný v dosahu sítě RabbitNET, který pokrývá lokalitu: Šenov, Václavovice, Horní a Dolní Datyně, Bartovice, Havířov, Havířov-Šumbark, a blízké okolí.

Používáme technologie

Pro připojení k internetu používáme bezdrátové technologie v pásmu

5GHz, 10GHz, 17GHz, 60GHz a 80GHz.

Kontakty

RabbitNET

Václavovická 1073
Šenov u Ostravy
739 34
Číslo účtu: 2902128897/2010
Identifikační číslo společnosti: 14130262
 

Technická podpora

SMS-SERVIS 24 HOD. DENNĚ

Mobil: T-Mobile.cz       +420 773 649 636

V pracovní dny 8:00-20:00 hod.

sobota – neděle – svátky 8:00-20:00 hod.


David Bartoš
info.rabbitnet@gmail.com
Mobil: Vodafone.cz        +420 604 140 963
Mobil: T-Mobile.cz         +420 603 267 751
Mobil: T-Mobile.cz         +420 775 132 974

E-mail:info.rabbitnet@gmail.com